Missie van de stichting

Het slavernijverleden in de wereld moet worden erkend. De Stichting ontplooit hiertoe een aantal kernactiviteiten die zijn gericht op de slavernij om daarmee de burger bewust te confronteren met dit Nederlandse slavernijverleden in de voormalige koloniƫn. Bewustwording, herkenning van en kennismaking met de cultuur en de geschiedenis zijn onze prioriteiten. Tevens vestigen wij de aandacht op moderne slavernij die helaas nog steeds plaatsvindt in onze hedendaagse maatschappij. Het verzorgen en aanbieden van lesmateriaal aan scholen over deze onderwerpen is ook onderdeel van deze missie.

Vissie van de stichting

 Hoewel het leed dat voortkomt uit het Nederlandse slavernijverleden nog altijd doorwerkt op de levensstandaarden van nakomelingen van slaafgemaakten, richt de stichting zich op de toekomst. De stichting erkent de noodzaak van een breed draagvlak om een toekomst te scheppen waarin het verleden niet wordt vergeten, maar constructief wordt gewerkt aan een gezamenlijke toekomst die de rechten en het welzijn van alle mensen erkent en bevordert.

Nieuwsbrief

vlag-suriname    vlag-nederland   vlag-antillen

facebook    twitter