Missie van de stichting

Het slavernijverleden in de wereld moet worden erkend. De Stichting ontplooit hiertoe een aantal kernactiviteiten die zijn gericht op de slavernij om daarmee de burger bewust te confronteren met dit Nederlandse slavernijverleden in de voormalige koloniën. Bewustwording, herkenning van en kennismaking met de cultuur en de geschiedenis zijn onze prioriteiten. Tevens vestigen wij de aandacht op moderne slavernij die helaas nog steeds plaatsvindt in onze hedendaagse maatschappij. Het verzorgen en aanbieden van lesmateriaal aan scholen over deze onderwerpen is ook onderdeel van deze missie.

 

 

 

Nieuwsbrief

vlag-suriname    vlag-nederland   vlag-antillen

facebook    twitter