Doel van de Stichting SHS in Zoetermeer

De stichting heeft ten doel aandacht te vestigen op het slavernijverleden van Suriname en de Nederlandse Antillen.

Zij tracht dit doel te bereiken door:

 • Het toepassen van alle wettige en geoorloofde middelen;
 • Het jaarlijks herdenken van de officiële afschaffing op 1 juli 1863 van de slavernij in Suriname en de Nederlandse Antillen, ondermeer door middel van publieke acties; 
 • Het samenwerken met andere organisaties die op hetzelfde terrein werkzaam zijn; 
 • Het publiceren van documentatie- en lesmateriaal over dit onderwerp; 
 • Het onderhouden van contacten met de geëigende overheids-, gemeentelijke- en particuliere instanties.

 

 Achtergrond

 

Enkele feiten:

 • 1564, start van de slavernij door Nederland in Suriname en de Nederlandse Antillen. Uit Afrika geroofde mensen worden door de Nederlandse wet als eigendom van slavenhouders erkend;
 • In Suriname werkten de tot-slaaf-gemaakten op plantages voor producten als koffie, suiker, katoen, tabak en cacao en op Bonaire werkten de slaven op zoutpannen, aloë- en houtplantages. Op de Nederlandse Antillen werkten de slaven in de plantagehuizen;
 • 1863, Afschaffing van 300 jaar Slavernij in Suriname en de Nederlandse Antillen;
 • Op 1 juli 1863 werden in Suriname zo’n vijfendertigduizend mensen van de slavernij verlost. Kanonschoten vanaf het fort Zeelandia kondigden hun nieuw verkregen vrijheid aan;
 • Op de Antillen worden ongeveer twaalfduizend mensen in vrijheid gesteld;
 • 1 juli 2013 is het 150 jaar geleden dat de slavernij door Nederland in Suriname en de Antillen werd afgeschaft;
 • Veel Surinamers en Antillianen hebben vandaag nog steeds te maken met de nadelige effecten van de mensonterende situatie waarin hun voorouders hebben geleefd;
 • Op 30 juni worden de slachtoffers van deze periode herdacht d.m.v. kerkdiensten;
 • Op 1 juli vieren de afstammelingen van de tot-slaaf-gemaakten de vrijheid waarvoor hun voorouders hebben gestreden;
 • Vandaag is slavernij in allerlei vormen van allerlei groepen nog steeds actueel;
 • 36 miljoen mensen worden vastgehouden in slavernij;
 • Twee miljoen kinderen worden uitgebuit in de sekshandel;
 • 1 op de 5 vrouwen wordt tijdens haar leven slachtoffer van verkrachting of aanranding;
 • In 2020 zullen er 1,5 miljard mensen leven zonder zekerheid dat zij hun huis en land waar zij recht op hebben kunnen behouden.

Nieuwsbrief

vlag-suriname    vlag-nederland   vlag-antillen

facebook    twitter