Voorzitter: Diana Vlet: E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Penningmeester: Dave Fresen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Algemeen bestuurslid: Christine de Vries-Rink - Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Secretaris: Muriel Kasmin E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Lucienne Gena (adviseur)

 

Biografie Diana Vlet

 diane vletMijn naam is Diana Vlet, ik ben een inheemse Lokono en Warau

Ik ben geboren en getogen in Suriname in het dorpje Bernhardsdorp.
In Suriname zijn er slechts 20.000 inheemse mensen verdeeld over 9 stammen leven nog steeds in Suriname.
Ik ben de voorzitter en oprichter van stichting Herdenking slavernijverleden Suriname en het Caribisch Nederland vanaf 2013 (SHS)

 Onder de stichting SHS heb ik nog 2 Stichtingen opgericht. Deze vallen onder de paraplu van SHS. De Stichting Global Human Rights indigenous Amazone heb ik opgericht in Suriname en in Nederland Stichting Herdenking slavernijverleden Global Human Rights Indigenous

Deze organisaties houden zich voornamelijk op de vraagstukken van de Inheemse belangen.


- Mensenrechteneducatie
- Mensenrechten van vrouwen en meisjes Internationale mensenrechten van Inheemsen,
- Vraagstukken van Inheemsen in Nederland en Suriname
- Inheemse Grondenrechten
- Zichtbaarheid van Inheemsen
- Empowerment van vrouwen en mensenrechten (monitoring,
- Lobbyen en onderzoek) van Inheemsen in Zuid Amerika. Het organiseren van de Dag der Inheemsen, educatieve en innovatieve projecten.
- Internationale Handel en – Samenwerking MKB
- Strategische Economische Allianties (OCACP) Europa vrouwen, minvermogenden,

Expertise

Ik ben afgestudeerd als Sociaal Pedagogische Hulpverlener en ben communicatieadviseur bij de overheid.
In 2017 richtte ik mijn communicatie advies bureau DIHA op.
Ik werk op dit moment bij de overheid als communicatie adviseur.

Visie

Het vergeten hoofdstuk over de rode beschaving wordt nog altijd verzwegen door de Surinaamse regering en eigenlijk door alle voorgaande regeringen is mijn conclusie! De zogenoemde 11- jarige rode oorlog dat gevoerd werd door de Inheemsen heeft geleidt tot het vredesverdrag van 10 januari 1686. Dat weerhield de kolonisator niet om de Inheemsen alsnog als slaaf te gebruiken. De eerste bewoners van Suriname moet erkend worden! De 3 aspecten moeten aangepakt worden en erkend worden.

- Slavernij
- Genocide
- Grondroof/ Grondenrechten

Inheemse Volken hebben geleden onder de kolonisatie en het daarbij gevoerde schrikbewind van de kolonisator. Het gevolg is dat de
leefomstandigheden van de nazaten van de Inheemse Volkeren ronduit slecht te noemen zijn. De huidige Nederlandse regering is de
vertegenwoordiger van de kolonisator, hoewel ook de regering van Suriname een verantwoordelijkheid heeft ten aanzien van het leefomstandigheden van de Inheemsen Volkeren.
De Inheemsen Volken van Suriname eisen dat de Nederlandse staat haar verantwoordelijkheid neemt ten aanzien van deze geschiedenis en een bijdrage levert aan het verbeteren
van de leefomstandigheden, zonder daarbij voorbij te gaan aan het zelfbeschikkingsrecht van de eerste inwoners van Suriname.

1 Als eerste is er de erkenning vanuit Nederland voor de gebeurtenissen die plaats hebben gevonden.
2 Niet alleen de Nederlandse overheid moet excuses maken maar zeer zeker ook de katholieke kerk moet haar excuses aanbieden ten aanzien van de
gruwelijke wandaden naar de inheemsen. Het opeisen van reparation, erkenning van gepleegde genocide door wreedheden en hiervoor weder compensatie
herstel en excuses!! In 1445 en in 1493 werden Pauselijke bullen opgesteld die de zogeheten Europede ontdekkingsreizigers de bevoegdheden gaven om
de heidenen bewoonde landen al hun bezittingen af te nemen en deze heidenen tot slaaf te maken en ze uit te moorden.
3 Grondroof / Grondenrechten Gronden die uitgegeven worden. De druk op de Inheemse gebieden is onhoudbaar geworden. Dit omdat de stad oprukt naar onze
gebieden en hierdoor de grondroof honger steeds meer en meer toeneemt. Opeenvolgende regeringen die ons en onze gebieden zouden moeten beschermen geven
concessies en grondhuur beschikkingen weg. Dit terwijl er een vonnis van het hooggerechtshof van de OAS ligt waarin de staat Suriname opgedragen wordt om onze rechten te erkennen.
In plaats daarvan worden we zonder enig respect steeds verder onderdrukt.
Onze toekomst en dat van onze kinderen ligt in onze handen en is, als we het willen geloven of niet, momenteel in groot gevaar.
Onze gronden welke de basis is van ons bestaan wordt brutaal aangevallen.

Biografie Muriël Kasmin
muriel
Bestuurslid/secretaris Stichting SHS (2019-heden).
Muriël is de spin in het web met organisatietalent en zorgt voor de administratieve huishouding.
Muriël is beeldend kunstenaar, dichter, presentator en auteur met een headhunters-achtergrond.
Eigenaar DECO & Art Wassenaar.

Opleiding/Expertise

Psychologie/Marketing/Hoger Management/Massa-communicatie.

Oprichter en bestuurslid Fundación Para L’amistad Holanda Guatemala (2006-heden).
Oprichter Lions Club Den Haag Universal (2000-heden).
Bestuurslid PR en Communicatie Stichting Geheim Geweld (2005-2008).
Mede-oprichter en bestuurslid Landelijk Secretaresse Netwerk (1984).
Bestuurslid/secretaris/penningmeester SCV De Ster (1982-1985).

Gedurende 10 jaar (1998-2008) host-congresbegeleider in St Paul de Vence (ZFr)voor CEO’s Internationals, Overheid, semi-overheid in het Unisyss Center i.s.m. KPMG onder voorzitterschap van ex-burgemeester Wim Deetman.

Haar drijfveer bij SHS aan te sluiten, is het thema slavernij toen en de nog heersende moderne slavernij.
Daarnaast met haar kennis en kunde vorm, structuur en invulling te kunnen geven aan de Stichting. Door de voorzitter in 2018 persoonlijk benaderd zitting te nemen in het bestuur.
Mob 0653154828
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Biografie Dave Fresen

Dave Fresen is de penningmeester van de Stichting. Met een achtergrond in econometrie en Europese politiek richt hij zich in het dagelijks leven met name op de bescherming van mensenrechten, middels zijn engagement binnen het anti-discrimatiewezen, zijn rol als projectcoördinator voor maatschappelijke organisaties en zijn zakelijke ondernemingen gestoeld op humanitair beleid. belangenbehartigerin het anti-discriminatiewezen is het
mijn dagelijkse taak om bij te dragen aan de zichtbaarheid van onrechtvaardigheid.
Middels campagnes, voorlichtingen en gastlessen, en grotere evenementen durf ik te
stellen hierin een wezenlijk verschil te hebben gemaakt. Vaardigheden die ik graag
aan SHS aanbied.

2) Het vergroten van het draagvlak;
Mede door het sterk veranderde krachtenveld is de thematiek van slavernij een
frequent onderwerp van gesprek. Hierin is een duidelijke polarisatie merkbaar. In
mijn optiek dient er altijd ruimte te zijn voor verschillen in zienswijzen en
levensdoelen, zodat er middels discours een onderling begrip voor standpunten kan
worden gecreëerd en we elkaar als mensen niet in veroordeling doodzwijgen.
Dit is ook de kern van mijn wil om bij te dragen aan het Interlevensbeschouwelijk
Overleg Zoetermeer, waarin openheid mogelijk is, zodat er een harmonie kan
worden gevonden in tegenstellingen.
Mob 0653154828
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 Biografie Chrisitine de Vries-Rink

Christine de Vries RinkGeboren in Paramaribo, Suriname. Dochter van een afro-Surinaamse vrouw en een Inheemse (Lokono) vader. Zonder vader opgegroeid maar hele fijne jeugd samen met mijn broer en jongere zus bij onze alleenstaande moeder. Gelukkig heeft mijn moeder ook gezorgd voor het contact met de familie van mijn vader. Door de afwezigheid van mijn vader heb ik weinig meegekregen van de inheemse cultuur.

Op mijn 18de ben ik naar Nederland verhuisd voor de studie geneeskunde. Ik werd echter 2 keer uitgeloot en startte aan de opleiding farmaceutische wetenschappen. Op mijn 20ste kon ik eindelijk beginnen aan de studie voor mijn droombaan; dokter. Na mijn opleiding geneeskunde startte ik als arts-assistent. Hierna begon ik aan een promotietraject. Nu weer werkzaam als arts-assistent ter voorbereiding voor de opleiding tot anesthesioloog.
Inmiddels alweer 7 jaar samen en bijna 4 jaar getrouwd met Kevin en moeder van onze zoon Joao.
Verder ben ik ook ondernemer. Ik heb een bedrijf die keuringen doet voor rijbewijzen.

Sinds 2021 bij Diana Vlet toegevoegd, omdat ik geïnspireerd raakte door een artikel in het Parool hoe ze zich wilt inzetten voor de Inheemsen. Het was schrijnend om te horen hoeveel mensen zich nog schaamden voor hun afkomst. Iets wat ik mij nog niet kon voorstellen, omdat ik door mijn moeder ben groot gebracht om trots te zijn op mijn roots. Desondanks realiseerde ik me dat ik nog veel kon leren van en over de inheemse cultuur. Wat ik wel wist is dat de inheemsen het meest achtergestelde volk zijn in Suriname, terwijl zij zoveel kennis hebben van de natuur. Ik wilde graag een bijdrage kunnen leveren ten behoeve van bescherming leefgebieden, projecten en cultuur behoud van de Inheemsen in Suriname enerzijds en meer zichtbaarheid en bewustwording van de Inheemsen in Nederland. Zo heb ik afgelopen 2 jaar meegewerkt aan de organisatie van Dag der Inheemsen, educatieve lezingen (Bibliotheek Zoetermeer en GHRD Den Haag) en laatste keer als moderator gefungeerd bij de paneldiscussie bij dag der Inheemsen. Ik hoop dat wij vooruitgang in de vorm van onderwijs en gezondheid kunnen brengen voor de Inheemsen met behoud van en respect voor de Inheemse cultuur en tradities.
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Biografie Lucienne Gena (adviseur)

Lucienne GenaMijn naam is Lucienne Gena. Ik heb onder andere een Surinaamse achtergrond en ben strafrechtsjurist en criminoloog. Belangrijker is dat ik me altijd heb verbaasd over en professioneel ingezet tegen achterstelling en uitsluiting op basis van etnische ( soms ook religieuze) achtergrond. Daarin heb ik met plezier, moed en kennis van zaken vele slagen weten te maken bij organisaties en in de hoofden van mensen.

De inheemsen zijn in den beginne waar mogelijk letterlijk met de grond gelijk gemaakt, de grond is afgenomen en vervolgens zijn zij die overbleven eeuwenlang en tot op heden genegeerd.
Genocide,landonteigening en vervolgens niets meer?
Dat kan niet waar zijn en zo blijven.
Ik hoop met mijn skills, tijd en toewijding een steentje bij te kunnen dragen aan belangenbehartiging, reparatie en positieverbetering van de inheemsen. Om te beginnen in Nederland en het Caraibisch gebied van oudsher verbonden aan Nederland, voor en via de belangenbehartigingsorganisatie voor Inheemsen SHS in Nederland.